•  ประวัติหน่วย
•  ผู้บังคับบัญชา
•  ฝกพ.
•  ฝขว.
•  ฝยก.
•  ฝกบ.
•  ฝกง

 

 

•  ร.6
•  ร.6/1
•  ร.6/3
•  โครงการดงนาทาม
•  ศูนย์การเรียนรู้
  ค่ายลูกเสือ

 

 

ความรู้ทางวิชาการ
- การอ่านแผนที่เข็มทิศ
- แบบธรรมเนียมทหาร
- ตัวอย่างระเบียบงานสารบัญ
 

 

 

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กองพันทหาราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖
๓๘๗ หมู่ที่ ๒
ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์/แฟกซ์ ๐-๔๕๓๒-๑๗๑๘
E-mail S3.inf602@hotmail.com

www.inf602.com

 

เมนูหลัก :: ประวัติหน่วย :: รายนามผู้บังคับบัญชา :: แผนที่ :ข่าวประชาสัมพันธ์:ติดต่อเรา