พ.ท.ไมตรี สุวะไกร

ผบ.ร.6 พัน.2

•  ร.6
•  ร.6/1
•  ร.6/3
•  โครงการดงนาทาม
•  ศูนย์การเรียนรู้
  ค่ายลูกเสือ

ความรู้ทางวิชาการ
- การอ่านแผนที่เข็มทิศ
- แบบธรรมเนียมทหาร
- ตัวอย่างระเบียบงานสารบัญ

 


จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 ส.ค.55

Website Counter